czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

Lokalny Lider NGO - zakończony

 

LOKALNY LIDER NGO

profesjonalizacja działań organizacji Pozarządowych

na terenie Powiatu Kartuskiego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 

Czas trwania projektu:

1 luty 2012 r. - 30 czerwiec 2012 r.

 

Wartość projektu:

50 000,00 zł

Projekt dofinansowany jest w całości.

 

Adresaci projektu:

Projekt kierowany jest do liderów lokalnych Organizacji Pozarządowych

w wieku 50+ ze środowisk wiejskich Powiatu Kartuskiego.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ze środowisk wiejskich Powiatu Kartuskiego poprzez wsparcie 20 kobiet i mężczyzn - liderów lokalnych Organizacji Pozarządowych (NGO) w wieku 50+ ukierunkowanych na profesjonalizację działań i rozwój organizacji dzięki systemowi szkoleń i coachingu w okresie od lutego do maja 2012.

 

Działania:

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, których system został opracowany na podstawie zdefiniowanych porzeb. Przewidziano 5 modułów szkoleniowych 2 dniowych oraz 1 jednodniowy po 8 godzin każdy. Szkolenia odbędą się w mieciącu lutym oraz marcu.

 • Moduł :1. Pozyskiwanie funduszy na bieżącą działalność. Tematyka: sponsoring prywatny; pozadotacyjne formy finansowania; środki krajowe na realizację zadań publicznych; fundrising; prowadzenie działalności gospodarczej - odpłatnej, przegląd źródeł finansowania krajowych i zagranicznych.
 • Moduł: 2. Zarządzanie NGO - zagadnienia prawno - organizacyjne. Tematyka: poradnictwo prawne; NGO jako pracodawca; przepisy BHP; ustawy (o pożytku publicznym i wolontariacie); formy prawne działalności.
 • Moduł: 3. Księgowość i finanse. Tematyka: księgowość w NGO - rozliczanie dotacji; księgowanie; płatności; formulowanie budżetu projektu/przedsięwzięcia; program Płatnik; prowadzenie działalności gospodarczej odpłatnej.
 • Moduł: 4. NGO a Public Relations.
 • Moduł: 5. Umiejętności menadżerskie w NGO.
 • Moduł: 6. Równość szans kobiet i mężczyzn.

Po zakończeniu wszystkich modułów rozpocznie się druga część działań oparta o indywidualne doradztwo dla UP.

 • COACHING: każdy z UP objęty zostanie tym wsparciem w postacji porad 1 na 1. W ramach proj. planuje się organizację 3 spotkań po 3 godziny w siedzibie każdej z organizacji której członkowie objęci zostaną projektem. Wsparcie prowadzone będzie przez wykwalifikowanego coacha - osobę z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz organizacji pozarządowej. Celem coachingu jest wsparcie działań organizacji poprzez zaproponowanie ścieżek rozwoju.

Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego: podsumowaniem działań projektowych będzie organizacja swoistego festynu dla organizacji pozarządowych połączonego z zawodami dla ich przedstawicieli.

 

Rezultaty projektu:

 • przeszkolenie 20 kobiet i mężczyzn z zakresu zarządzania NGO,
 • wsparcie w zakresie profesjonalizacji działań 10 NGO z terenu Powiatu Kartuskiego,
 • rozwój NGO na terenie PK,
 • profesjonalizacja działań NGO,
 • pobudzenie lokalnej społecznośco do działań ,
 • budowanie pozytywnego wizerunku NGO,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami NGO.
G a l e r i a

Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.