piątek 12 sierpnia 2022 Klary, Lecha, Hilarii
Rozmiar tekstu: A A A

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP IM. J. WYBICKIEGO W SOMONINIE


BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. WYBICKIEGO W SOMONINIE

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie

Działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury 

 

Cel główny Projektu Poprawa dostępu do lepszej oferty sportowo-rekreacyjnej  w gminie Somonino i powiecie kartuskim
Okres realizacji Projektu 2010-2011
Wartość Projektu 2 889 016.68 zł
Beneficjent Projektu

Powiat Kartuski

www.kartuskipowiat.com.pl

adres e-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl

Tel: 058 685-33-43, 058 681-00-32

Fax: 058 681-36-43

Podmioty uczestniczące w realizacji Projektu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Wybickiego           w Somoninie
Źródła finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 022 311.67 zł

Budżet Powiatu Kartuskiego: 866 705.01 zł

Przedmiot Projektu

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej       przy ZSP w Somoninie. Projekt obejmuje:

  • budowę sali gimnastycznej,
  • utwardzenie terenu wokół budynku (miejsca postojowe dla samochodów),
  • budowę nowego ogrodzenia.

Sala zostanie połączona z budynkiem głównym łącznikiem. Wybudowana sala będzie budynkiem jednokondygnacyjnym z trybunami. Na parterze znajdować się będzie sala gimnastyczna z holem wejściowym, połączonym klatką schodową z piętrem, pokojem nauczycieli, 2 szatniami dla ćwiczących, ogólnodostępnymi toaletami (w tym toaleta dla niepełnosprawnych)  oraz magazynem sprzętu sportowego. Na piętrze znajdować się będą trybuny dla oglądających.

Projekt wpłynie na poprawę dostępu mieszkańców            do lepszej jakości oferty sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy i powiatu.  Umożliwi młodzieży z ZSP korzystanie        z obiektu pozwalającego na prowadzenie zajęć na wysokim poziomie.

Fotorelacje:

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej 23.02.2011r.

Somonino. Owarcie nowej sali gimnastycznej (Kartuzy.info)

G a l e r i a

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.