czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

AKADEMIA NAUCZYCIELA zakończony

 

 

AKADEMIA NAUCZYCIELA

-

podnoszenie kwalifikacji zawodowych

nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.2 wysoko wykfalifikowane kadry systemu oświaty 

 

Czas trwania projektu:

1luty 2010 r. - 31 grudzień 2011 r.

 

Wartość projektu:

506 344,70 zł

Wartość dofinansowania:

449 380,00 zł

Wkład własny:

56 964,70 zł 

 

Adresaci projektu:

Projekt kierowany jest do nauczycieli  szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kartuskiego

 

Cel projektu:

Celem projektu jest kompleksowe dostosowanie kwalifikacji i u miejętności metodycznych nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół Powiatu Kartuskiego  w perspektywie reformy programowej  systemu edukacji oraz ze względu na zmiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne.

Działania:

 

 • zarządzanie
 • tworzenie programów nauczania
 • warsztaty
 • punkt konsultacyjne
 • publikacja
 • studia podyplomowe - doradztwo zawodowe kształcenie przedmitów zawodowych, nauczanie drugiego przedmiotu
 • nowoczesne metody nauczania - warsztaty, szkolenia
 • konferencja

Rezultaty projektu:

 • podniesienie umiejętności nauczycieli w kontekście reformy programowej systemu oświaty
 • stymulowanie aktywności uczniów poprzez wzbogacenie warsztatu nauczycieli o nowe metody pracy z uczniem
 • pobudzenie kreatywności nauczycieli poprzez udział w projekcie
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli
 • nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami z różnych szkół, środowisk, i poziomów edukacyjnych
 • wymiana doświadczeń
 • kształtowanie wizerunku nauczyciela jako doradcy, animatora.
G a l e r i a

Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.