piątek 12 sierpnia 2022 Klary, Lecha, Hilarii
Rozmiar tekstu: A A A

ZAKUP AMBULANSÓW

„Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w powiecie kartuskim poprzez zakup ambulansów na potrzeby oddziału ratunkowego” 

Beneficjent: Powiat Kartuski

Całkowity koszt Projektu : 867 395,36 zł.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 670 955,49 zł.

Budżet Powiatu Kartuskiego: 196 439,87 zł.

 

Poprawa infrastruktury i jakości usług w zakresie służby zdrowia, rozwój systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego – to główne cele jakie stawia Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kartuskiego w obszarze Społeczność.

W odpowiedzi na powyższe Powiat Kartuski przystąpił do realizacji projektu „Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w powiecie kartuskim poprzez zakup ambulansów na potrzeby oddziału ratunkowego”, którego przedmiotem jest  zakup 2 ambulansów ratunkowych na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego istniejącego przy Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach.

17 czerwca 2010r. w towarzystwie władz powiatu oraz dyrekcji i pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach nastąpił oficjalny odbiór dwóch nowych ambulansów, które pełnić będą odtąd dyżur na terenie Powiatu Kartuskiego. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pochłonęła niespełna 870 000 zł.

         Głównym Beneficjentem zakupionych ambulansów jest społeczność lokalna powiatu kartuskiego- licząca około 120 tysięcy mieszkańców.

 

W ramach projektu zakupiono 2 ambulanse z pełnym wyposażeniem medycznym m.in.: defibrylator, respirator, pulsoksymetr, pompa infuzyjna, ssak przenośny, nosze reanimacyjno-transportowe, nosze podbierakowe, deska ortopedyczna w zgodzie z aktualnie obowiązującymi wymogami i standardami systemu ratowniczego, a zwłaszcza w zgodzie z normą  PN/EN 1789U. Nowe ambulanse  posiadają takie rozwiązania techniczne, które przyczynią się do oszczędności w zakresie zużycia paliwa oraz ochrony środowiska. Wyposażone są m.in w sprzęt z zakresu telemedycyny, umożliwiający przesyłanie przez ratowników np. zapisów EKG do lekarza dyżurnego umożliwiając tym samym szybsze udzielenie pomocy bezpośrednio po przywiezieniu pacjenta do szpitala. Lepszej jakości nosze, lepsze warunki transportu to tylko niektóre
z udogodnień jakie pacjentom i personelowi medycznemu oferują nowe karetki.

Realizacja projektu będzie miała decydujący wpływ na poprawę jakości świadczonych usług. Nowe ambulanse są lepiej dostosowane do wygodnego, bezpiecznego transportu pacjentów i dysponują wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczych wg najnowszych standardów, zapewniając możliwie najkrótszy czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca wezwania, możliwość prowadzenia czynności ratunkowych w przedziale medycznym, bezpieczny transport przy użyciu nowoczesnej aparatury pozwalającej monitorować na bieżąco stan pacjenta.

Diagnoza sektora ochrony zdrowia wykazała, że niezwykle ważna jest interwencja w infrastrukturę ratownictwa medycznego w sytuacji nagłych zagrożeń. Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości
i zwiększy dostępność do systemu ratownictwa medycznego w obszarze objętym oddziaływaniem projektu. Dzięki przedsięwzięciu powiat kartuski dąży do wyrównania dysproporcji w zakresie infrastruktury zdrowotnej
w województwie pomorskim umożliwiając sprawniejsze wykorzystanie dotychczasowych narzędzi diagnostycznych i leczniczych szpitala.

 


            Kadra medyczna wchodząca w skład zespołów ratownictwa medycznego to pracownicy kwalifikujący się na podstawie obowiązujących przepisów z zakresu ratownictwa medycznego, jako personel systemu. Posiadają odpowiednie kwalifikacje, które są pogłębiane przez częsty udział w szkoleniach – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Projekt jest zgodny z Narodowym Planem Zdrowotnym na lata 2004-2013 gdzie bezpośrednio jego zakresu dotyczy cel 3: umieralność z powodu przyczyn zewnętrznych.  Priorytetowymi celami powyższego są „Zmniejszenie skutków wypadków i urazów w postaci zgonów, niepełnosprawności i utraty zdrowia w stopniu umożliwiającym skrócenie dystansu do krajów Unii Europejskiej” oraz „Zmniejszenie różnic międzywojewódzkich w zakresie umieralności spowodowanej przyczynami zewnętrznymi”.

             Projekt przyczyni się do realizacji głównych założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”. Wyrównywanie niedostatków infrastruktury ochrony zdrowia oraz wspieranie skutecznego świadczenia usług to główne postulaty polityki spójności w tym zakresie. Podniesienie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez stworzenie odpowiedniego środowiska dla inwestorów i mieszkańców, w tym zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej opartej na nowoczesnych standardach, wymaga również zapewnienia odpowiedniego poziomu infrastruktury społecznej, w tym także służącej ochronie zdrowia. Diagnoza sektora ochrony zdrowia wykazała, że niezwykle ważna jest interwencja w infrastrukturę ratownictwa medycznego szpitalnego w sytuacji nagłych zagrożeń.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szpital już z nowymi karetkami (Kartuzy.info).

G a l e r i a

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.