piątek 12 sierpnia 2022 Klary, Lecha, Hilarii
Rozmiar tekstu: A A A

AKADEMIA ZARZĄDZANIA NOWOCZESNYM I PRZEJRZYSTYM URZĘDEM

 

Firma PHIN CONSULTING Sp. z o. o. w  partnerstwie z Powiatem Kaliskim, Powiatem Tureckim, Powiatem Kartuskim, Starostwem Powiatowym w Giżycku, Gminą Miejską Aleksandrowa Kujawskiego

 

realizuje projekt

 

AKADEMIA ZARZĄDZANIA NOWOCZESNYM I PRZEJRZYSTYM URZĘDEMOkres  realizacji projektu:

01. 04. 2010 r. – 29. 02. 2012 r.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 117 pracowników Starostwa Powiatowego w Kartuzach

 

Z zakresu

 • Zarządzanie dokumentami i archiwizacja
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
 • Elektroniczny obieg dokumentów
 • Etyka urzędnika
 • Obsługa klienta
 • Redagowanie uchwał JST
 • Ochrona danych osobowych
 • Windykacja należności
 • Planowanie i zarządzanie procesami inwestycyjnymi
 • KPA
 • Rachunkowość budżetowa
 • Kontrola finansowa
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Metodologia budowania lokalnej strategii rozwoju
 • Planowanie i realizacja zadań przy współpracy z NGO
 • PPP

Projekt zakłada realizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych, prowadzonych w formie wykładów i warsztatów.

Dodatkowo dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kartuzachzorganizowany zostanie kursy języka angielskiego

W ramach projektu odbędą się również kursy komputerowe, na których uczestnicy zapoznają się z takimi programami jak: Excel (grupy dla początkujących i zaawansowanych), Ms Access oraz COREL DRAW/PHOTOSHOP.

Dodatkowo projekt przewiduje działania w zakresie wymiany dobrych praktyk, zmierzające do promowania mechanizmów wzmacniających przejrzystość w JST. Kampania obejmuje organizację wizyt studyjnych i konferencji. Ponadto, na stronie projektu uczestnicy znajdą porady, artykuły oraz FORUM.

Dla wybranych urzędów projekt przewiduje również organizację konsultacji prawnych i eksperckich. Konsultacje prawne dotyczyć będą stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych, konsultacje eksperckie obejmą tematykę opracowywania, wdrażania lub ewaluacji polityk lub strategii o zasięgu lokalnym lub regionalnym.

Ideę sprawnej realizacji projektu będą wspierać spotkania Grupy Sterującej Projektem.

www.phin.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kartuzy. Przeszkolili urzędników (Kartuzy.info).

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.