czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

WYBIERZ DOBRZE - SIEĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO zakończony

Wybierz dobrze - sieć doradztwa

zawodowego w szkołach

Powiatu Kartuskiego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Czas trwania projektu:

2 sierpnia 2010 r. - 31 grudnia 2011 r.

 

Wartość projektu:

539 140,80 zł

Wartość dofinansowania:

470 400,00 zł

Wkład własny:

68 740,80 zł 

 

Adresaci projektu:

Projekt kierowany jest do uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Kartuskiego

 

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu oraz odpowiedniej ścieżki kształcenia,a także do poruszania się po rynku pracy poprzez rozszerzenie oferty szkół zawodowych o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym:

 • poradnictwo indywidualne i grupowe, przełamujące stereotypy dotyczące ról kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i prywatnym,
 • przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących ścieżki kształcenia i życia zawodowego, badania swoich predyspozycji zawodowych oraz dokonania trafnego wyboru zawodu,
 • zaznajomienie uczniów z możliwościami zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz z wymogami i tendencjami na rynku pracy,
 • wskazanie uczniom źródeł informacji o rynku pracy,
 • umożliwienie stałego bezpłatnego dostępu do informacji on-line,
 • przygotowanie uczniów do roli pracownika,
 • nawiązanie znajomości z pracodawcami,
 • rozbudzenie świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery.

 

Działania:

 • powołanie ośrodków doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Kartuskiego;
 • wyjazdy edukacyjne do siedzib przedsiębiorstw, instytucji naukowych oraz na uczelnie wyższe;
 • zorganizowanie warsztatów autoprezentacji, przygotowujących uczniów do zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz do rozmowy z klientem;
 • wyjazd uczestników projektu na targi pracy:  Bałtycki Festiwal Nauki, Gdański Salon Maturzystów, Targi Akademia, Dziewczyny na Politechniki;
 • targi szkół biorących udział w projekcie - prezentacja oferty, spotkania z doradcami zawodowymi, rozmowy indywidualne, konsultacje;
 • organizacja spotkań uczniów z pracodawcami oraz przedstawicielami rynku pracy.

 

Rezultaty projektu:

 • rozwijanie świadomości i mobilności zawodowej uczniów,
 • podniesienie umiejętności świadomego wyboru ścieżki kształcenia, wyboru zawodu, poszukiwania pracy,
 • kształtowanie umiejętności planowania kariery,
 • pobudzanie do aktywności, przezwyciężania problemów,
 • zmniejszenie oddziaływania stereotypów dotyczących płci i ich ról,
 • ułatwienie i przygotowanie do wejścia na rynek pracy absolwentów,
 • przygotowanie do radzenia sobie i samodzielności w trudnych sytuacjach na rynku pracy,
 • przygotowanie do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących planowania ścieżki zawodowej i kariery,
 • uświadomienie, jak ważne jest ciągłe kształcenie i doskonalenie,
 • przygotowanie do przyjmowania na rynku pracy postaw aktywnych, mobilnych,
 • ułatwienie dostępu do profesjonalnych źródeł informacji o rynku pracy, zawodach, kształceniu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie ze stroną , gdzie znajdą Państwo obszerny materiał fotograficzny i pokaźną ilość informacji nt projektu: Wybierz Dobrze.

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.