piątek 12 sierpnia 2022 Klary, Lecha, Hilarii
Rozmiar tekstu: A A A

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1929 LNISKA-PRZYJAŹŃ-ŁAPINO


WZROST DOSTĘPU DO TRÓJMIASTA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KARTUSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1929 LNISKA-PRZYJAŹŃ-ŁAPINO

 

Nr wniosku WND-RPPM.08.01.01-001/08

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Oś Priorytetowa 8: Lokalna Infrastruktura Podstawowa

Działanie 8.1. Lokalny Potencjał Rozwojowy

Poddziałanie 8.1.1 Lokalna Infrastruktura drogowa

 Cel główny projektu

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej oraz turystycznej powiatu kartuskiego

 Okres realizacji Projektu

 2009-2010

 

Wartość Projektu

 

 8 560 925.98 zł

 

Beneficjent Projektu

 

 

Powiat Kartuski

 www.kartuskipowiat.com.pl

adres e-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl

Tel. 058 685-33-43, 058 681-00-32

Fax. 058 681-36-43

 

Podmioty uczestniczące w realizacji projektu

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

Gmina Żukowo – współfinansowanie

 

Źródła finansowania

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:     2 996 324.10 zł

Budżet Powiatu Kartuskiego:                                4 564 601,88 zł

Budżet Gminy Żukowo:                                            1 000 000 zł

 

Przedmiot projektu

Projekt zostanie zrealizowany w Powiecie Kartuskim na terenie miejsko-wiejskiej gminy Żukowo. Projekt przewiduje przebudowę drogi powiatowej na odcinku       8,16 km polegającą na:

  1. Wykonaniu koniecznych poszerzeń drogi do szerokości 6m i pobocza 1m
  2. Usprawnienie systemu odwodnienia
  3. Przebudowa skrzyżowań
  4. Budowa chodników w terenie zabudowanym
  5. Przebudowa zatok autobusowych
  6. Wzmocnienie konstrukcji w celu zwiększenia nośności

 

G a l e r i a

Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.