wtorek 5 lipca 2022 Karoliny, Antoniego, Filomeny
Rozmiar tekstu: A A A

DECYDUJMY RAZEM

"Decydujmy razem" to partnerski projekt systemowy, którego głównym celem jest rozwijanie silnych i aktywnych wspólnot w Polsce, poprzez wzmocnienie udziału o  bywateli  w kreowaniu i wdrażaniu polityki publicznej w obszarach wybranych przez samorządy: zatrudnienia, integracji społecznej. przesiębiorczości lub zrównoważonego rozwoju.

        W podejmowanych działaniach partnerstwo koncentruje się na wypracowaniu i upowszechnianiu mechanizmów współpracy administracji publicznej ze społecznościami lokalnymi, wykorzstując sprawdzoną metodę angażowania obywateli w sprawy publiczne, jaką jest animacja społeczna. Prowadzonym w projekcie działaniami towarzyszy refleksja naukowa.

 Czym jest partycypacja i dlaczego jest nam potrzebna?

Jak wykorzystać jej mechanizmy podczas tworzenia skutecznej polityki lokalnej?

Jak zaktywizować społeczność do wspólnego działania?

Doświadczenia wielu krajów pokazują, że skuteczną zasadą "dobrego rządzenia" jest świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich dzielnicy, gminy i powiatu. Taką formę współdecydowania określa się mianem partycypacji publicznej, której jest domeną władz otwartych i gotowych na współpracę z mieszkańcami.

Dlaczego warto?

Wiedza o potrzebach i potencjale danej społeczności - uzyskana bezpośrednio od samych jej członków, umożliwi władzom lokalnym wczesne diagnozowanie problemów oraz sprawne tworzenie i skuteczną realizację planów rozwojowych. Ponadto, wzmocenie demokratycznego poparcia dla samorządów.

Projekt "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" pozwoli samorządom na przetestowanie modelu partycypacji publicznej w tworzeniu i wdrażaniu wybranej polityki publicznej gminy czy powiatu przy wsparciu profesjonalnej grupy doradców.

Udział w wydarzeniach projektowych będzie okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów nt. przełamywania barier i sznas rozwoju partycypacji w Polsce oraz promocji Powiatu Kartuskiego na forum ponadlokalnym.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną www.decydujmyrazem.pl gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat projektu oraz odwiedzenia stron instytucji i organizacji, które doprowadziły do sformułowania projektu i utworzyły partnerstwo na rzecz jego realizacji:


 

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.