czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

PROJEKT

pn.: „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego”

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020

 Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe

 Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

7 492 840,00 PLN

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

6 291 343,00 PLN

 

OKRES REALIZACJI:

30.01.2017 r. – 31.10.2018 r.

 

Celem projektu

jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez uksztaltowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom

 

Cele szczegółowe:

zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych  na odniesienie sukcesów na rynku pracy

dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy

zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi

wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych

 

Branże kluczowe

dla subregionalnego i regionalnego rynku pracy objęte projektem:

Transport, logistyka i motoryzacja:

technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik spedytor, technik transportu kolejowego, kierowca-mechanik

Budownictwo:

technik budownictwa, technik elektryk, technik urządzeń i systemów eneregetyki odnawialnej, elektryk, ślusarz, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, kamieniarz

Energetyka i Ekoenergetyka:

technik elektryk, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektromechanik, elektryk

 

Działania:

wykonanie robót budowlanych – modernizacji -  w zakresie dostosowania i wyposażenia istniejących budynków Zespołu Szkół Technicznych im. Floriana  Ceynowy w Kartuzach na potrzeby nowych pracowni dydaktycznych dla branż kluczowych takich jak: budownictwo, energetyka oraz ekoenergetyka oraz zakup wyposażenia dla pracowni

nadbudowa piętra istniejącego budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej na potrzeby branży kluczowej: transport, logistyka i motoryzacja oraz zakup i montaż wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego

 

Efekty działań projektowych:

wzrost zainteresowania nauką w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych

wyższy poziom zatrudnialności absolwentów tych szkół

oferta kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym dostosowana do potrzeb gospodarki

dysponowanie atrakcyjną ofertą kształcenia zawodowego

 

Projekt jest zintegrowany z projektem realizowanym w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej, Działania 3.3. Edukacja Zawodowa, Osi Priorytetowej 3 Edukacja pn.: „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego”

 

Projekt jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”, stanowiącego element„Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej”, Aktywni Pomorzanie.

 

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.