czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

Ograniczenie zagrożeń naturalnych

Powiat Kartuski realizuje projekt „Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych.

Celem projektu jest zakup 21 syren elektronicznych, 15 agregatów prądotwórczych, 9 stacji pogodowych oraz 6 motopomp i rozdysponowanie tego sprzętu zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem pomiędzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Zakupiony sprzęt pozwoli strażakom na sprawniejsze działanie w sytuacji podtopień i zalań, pomoże przewidywać zagrożenia związane ze zmianą pogody, pozwoli na powiadamianie mieszkańców o zagrożeniach, a także umożliwi sprawniejsze działanie w sytuacjach kryzysowych.

 

Wartość projektu to 1 993 968,06 zł, a otrzymane dofinansowanie wyniosło 1 694 872,85 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Planowana data zakończenia realizacji projektu to 31 września 2018 roku.

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.