piątek 12 sierpnia 2022 Klary, Lecha, Hilarii
Rozmiar tekstu: A A A

Spotkanie inauguracyjne

 

Spotkanie inauguracyjne „Decydujmy Razem” w Powiecie Kartuskim

W lutym Powiat Kartuski rozpoczął realizację projektu „Decydujmy Razem”.Na spotkanie inaugurujące przedsięwzięcie odpowiedziało wielu przedstawicieli różnych środowisk. W grupie ponad sześćdziesięciu osób znaleźli się reprezentanci władz samorządowych, pracownicy administracji publicznej, studenci, ale przede wszystkim duża grupa lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i sołtysi.

Wynikiem tego spotkania było zawiązanie się ponad trzydziestoosobowego Zespołu Partycypacyjnego, czyli grupy mieszkańców, którzy wyrazili chęć stworzenia Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej Powiatu Kartuskiego - dokumentu w całkowitej partycypacji. Zespół będzie teraz pracować przez kilka miesięcy nad dokumentem, który po konsultacjach społecznych pod koniec tego roku przyjmie Rada Powiatu Kartuskiego.

„Decydujmy razem” jest odpowiedzią na problemy związane z koniecznością zwiększania skuteczności funkcjonowania administracji publicznej w zakresie kreowania i realizacji swojej polityki. „Stworzenie strategii uporządkuje, zdiagnozuje i w rezultacie zainicjuje szereg działań, które będą miały doprowadzić do zwiększenia liczby miejsc pracy poprzez utworzenie różnych form zatrudnienia m.in. w spółdzielniach socjalnych oraz poprzez przekształcenie działalności stowarzyszeń lub organizacji pozarządowych w przedsiębiorstwa społeczne” – mówi Aleksandra Kuczkowska, Kierownik Referatu ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi, która razem zAnną Jancen z Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu stała się animatorką partycypacji publicznej. Obie urzędniczki uczestniczyły w szeregu szkoleń, które umożliwią animację prac Zespołu. Koordynatorem projektu „Decydujmy Razem” w Powiecie Kartuskim został Wicestarosta Bogdan Łapa.

Gościem specjalnym podczas spotkania inauguracyjnego był Donat Kuczewski dyrektor EKO „Szkoły życia”, największego w Polsce ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, jednego z modelowych przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Nad tym właśnie obszarem będzie pracował powołany na spotkaniu Zespół Partycypacyjny, który stworzy Strategię Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim.

 

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.