czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

ZAJĘCIA DODATKOWE - SZKOŁY ZAWODOWE - zakończony

Modernizacja oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego
poprzez organizację dodatkowych zajęć
pozaszkolnych i pozalekcyjnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


 Czas trwania projektu:

1 stycznia 2009 r. – 30 czerwca 2010 r.

Wartość projektu:

876 135,00 zł

Projekt jest dofinansowany w całości.


 Adresaci projektu:

 Projekt adresowany jest do uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Kartuskiego

 

Cel projektu:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie atrakcyjności i poprawa jakości edukacji w szkołach zawodowych poprzez modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Realizacji celu głównego posłużą cele:

 • zwiększenie atrakcyjności absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy,

 • poprawę wyników osiąganych przez uczniów,

 • zwiększenie ich szans na zatrudnienie,

 • wyposażenie w umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Działania:

 • kółka pozalekcyjne dla uczniów:

  • kółko regionalno – gastronomiczne z elementami aranżacji stołu,

  • kółko informatyczne,

  • kółko angielskiego,

 • zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności w zawodach odpowiadających zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy,

 • konferencja i spotkania warsztatowo – konsultacyjno - robocze z pracodawcami pozwalające określić wyzwania wobec szkoły i ucznia oraz zapoznanie z nowymi trendami, tendencjami i technologiami w pracy zawodowej,

 • wyjazdy edukacyjne, zajęcia międzyszkolne, zajęcia z praktykami zewnętrznymi,

 • spotkania konsultacyjno - szkoleniowe dla nauczycieli celem wymiany doświadczeń,
  prezentacji dobrych praktyk, podejmowania wspólnych działań,

 • kurs przygotowujący do egzaminu uprawniającego do kierowania pojazdami,

 • kurs spawalniczy kończący się egzaminem potwierdzającym uprawnienia do spawania nadający uprawnienia spawalnicze,

 • autoryzowane szkolenie AutoCAD – szkolenie z obsługi programu graficznego do projektowania, do dwu i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania,

Rezultaty Projektu:

 • podniesienie kwalifikacji uczniów w zakresie umiejętności pożądanych na rynku pracy,

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów,

 • wyrównanie dysproporcji w kształceniu zawodowym,

 • podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia,

 • zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia,

 • dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,

 • przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej,

 • wzrost atrakcyjności szkół zawodowych, podniesienie jakości ich oferty,

 • wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego,

 • nawiązanie dialogu, współpracy z pracodawcami,

 • zwiększenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych metod pracy

 •  

  Zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach projekt „Modernizacja oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych” jako jeden z 16 w Polsce otrzymał od Pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej wyróżnienie w konkursie „Dobre Praktyki EFS 2010”. Wyróżnienie z rąk Pani Minister odebrała Pani Olga Walaszkowska - Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego podczas ogólnopolskiej konferencji „Efekty i wyzwania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce” która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, dnia 2 grudnia 2010 r.

   

  „Wyróżnienie dla zrealizowanego przez nas projektu daje dowód na to, że trafnie zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy wsparcie dla uczniów szkół zawodowych naszego powiatu. Nagroda jest o tyle ważna że nasz projekt został wyróżniony spośród 361 które zostały przesłane na konkurs. To rzeczywiście nagroda za ciężką pracę związaną z realizacją przedsięwzięcia, ale jednocześnie zachęta do tworzenia nowych projektów dla uczniów” – mówi Olga Walaszkowska

  Wyróżniony projekt skierowany był do uczniów szkół zawodowych naszego powiatu. Dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udało się przeprowadzić zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla łącznej liczby 847 uczniów. W ramach wsparcia zrealizowano kółko regionalno – gastronomiczne, informatyczne i j. angielskiego, oraz kurs prawa jazdy kat. B i C, a także certyfikowany kurs spawalniczy oraz AutoCAD.

   

G a l e r i a

Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.