czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

KOMPETENCJE DLA PRZYSZŁOŚCI zakończony

 

KOMPETENCJE DLA PRZYSZŁOŚCI

zajęcia i kursy wspierające kształcenie

zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Czas trwania projektu:

1 września 2010 r. - 31 grudnia 2011 r.

 

Wartość projektu:

947 548,00 zł

Wartość dofinansowania:

826 732,00 zł

Wkład własny:

120 816,00 zł

 

Adresaci projektu:

Projekt kierowany jest do uczniów szkół zawodowych

z terenu Powiatu Kartuskiego

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół powiatu o elementy pożądane na lokalnym i regionalnym rynku pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, a zatem wyrównanie szans młodych kobiet i mężczyzn poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i zwiększenie ich szans na zatrudnienie oraz wyposażenie w umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

Działania:

 • utworzenie kółka regionalno-gastronomicznego z elementami aranżacji stołu;
 • kółko informatyczne, mające na celu zdobycie przez uczniów umiejętności w zakresie wykorzystywania programów, sprzętu, oprogramowania, itp.;
 • kółko językowe-język angielski, łączące kształcenie wszystkich umiejętności językowych (mowa, pisanie) z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych technik nauczania;
 • konferencja z udziałem nauczycieli, przedsiębiorców, uczniów i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • kurs przygotowujący do egzaminu uprawniającego do kierowania pojazdami dla uczniów;
 • autoryzowane szkolenie AutoCAD- programu graficznego do projektowania, do dwu- i trój-wymiarowego komputerowego wspomagania projektowania;
 • kurs spawalniczy, zakończony egzaminem potwierdzającym uprawnienia do spawania;
 • kurs obsługi programu INSERT i PŁATNIK- specjalistycznego oprogramowania do obsługi księgowości firmy;
 • spotkania warsztatowo-konsultacyjno-robocze z pracodawcami, przedstawicielami branży IT, uczniami, nauczycielami, przedstawicielami JST.

 

Rezultaty projektu:

 • podniesienie kwalifikacji uczniów w zakresie umiejętności pożądanych na rynku pracy,
 • wyrównanie szans edukacyjnych uczestników projektu, wyrównanie dysproporcji w kształceniu zawodowym, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia,
 • przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej,
 • wzrost atrakcyjności szkół zawodowych, podniesienie jakości ich ofert,
 • wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego,
 • nawiązanie dialogu, wspólpracy z pracodawcami,
 • zwiększenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych metod pracy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach projektu wydano publikację podsumowującą : Model współpracy szkoły z pracodawcami w zakresie organizacji i przeprowadzania praktyk dla uczniów technikum.

Spotkanie z ekspertem 14.03.2011 (kółko regionalno -gastronomiczne z elementami aranżacji stołu w Somoninie)

Konferencja z pracodawcami (ZSP Somonino).

G a l e r i a

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.