piątek 12 sierpnia 2022 Klary, Lecha, Hilarii
Rozmiar tekstu: A A A

Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę boiskaw Ostrzycach

                            

 

 

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ BUDOWĘ BOISKA
 I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W OSTRZYCACH

 


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Oś Priorytetowa 9: Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie

Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelski

 

 

 

Cel główny projektu

 

Aktywizacja i integracja społeczności wsi Ostrzyce. Poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury społecznej

 

Okres realizacji Projektu

 

 2010

 

Wartość Projektu

 

 469 101,89 zł.

 

Beneficjent Projektu

 

 

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia

Św. Wincentego a’Paulo

83-300 Kartuzy

Ul. Gdańska 12

 

 

Podmioty uczestniczące w realizacji projektu

 

Powiat Kartuski

 

Źródła finansowania

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 311 830,66 zł.

Wkład własny:                                                  82 952,24 zł.

Środki prywatne:                                                 5 000,00zł.

 

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu okalającego siedzibę Pogotowia Opiekuńczo-Wychowawczego w Ostrzycach w gminie Somonino poprzez budowę boiska i obiektów małej architektury oraz ogrodzenie tego terenu. Ogólnodostępny obiekt o powierzchni 5200 m², korzystać z niego będzie 150 osób rocznie. Projekt obejmuje organizację imprezy integracyjnej dla 150 mieszkańców.

 

 

 

         

G a l e r i a

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.