piątek 12 sierpnia 2022 Klary, Lecha, Hilarii
Rozmiar tekstu: A A A

Przebudowa drogi woj. Kartuzy-Żukowo i powiatowej Kobysewo-Żukowo

 

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211

KARTUZY – ŻUKOWO I DROGI POWIATOWEJ NR 1903G

KOBYSEWO - ŻUKOWO STANOWIĄCYCH DOSTĘP

DO TRÓJMIASTA – ETAP I


 

Nr wniosku WND-RPPM.04.01.00-00-006/08

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Oś priorytetowa 4 : Regionalny system transportowy

Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

 

Cel główny projektu

Uzyskanie efektywniejszego połączenia powiatu kartuskiego  z Trójmiastem, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępu do atrakcji turystycznych regionu.

Okres realizacji projektu

2009 – 2011

 

Wartość projektu

44 772 969.73 zł

Beneficjent projektu

Samorząd Województwa Pomorskiego

Patron      projektu

Powiat Kartuski

 

 

Podmioty uczestniczące w realizacji projektu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Powiat Kartuski

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

Samorząd Województwa  Pomorskiego

 

Źródła finansowania

Budżet Samorządu Województwa Pomorskiego: 6 304 676.69 zł

Budżet Powiatu:                                                             3 527 450.00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:       29 496 380.04 zł

 

 

 

 

Przedmiot  projektu 

Projekt zostanie zrealizowany w województwie pomorskim , w powiecie kartuskim, na obszarze gmin Kartuzy, Żukowo i Przodkowo, na długości 6,7 km drogi nr 1903G (Kobysewo – Żukowo) i na długości 11,2 km drogi DW211 (Kartuzy – Żukowo). Projektowane roboty drogowe obejmują:

 1. Ustawienie krawężników betonowych
 2. Wykonanie wysp z kostki kamiennej
 3. Poszerzenie drogi 211 do szerokości 7,0 m
 4. Budowa chodników
 5. Zjazdy gospodarcze z przepustami
 6. Wykonanie poboczy
 7. Ułożenie rur osłonowych  na kablach telefonicznych
 8. Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
 9. Poszerzenie drogi 1903G do szerokości 5,5 m i wzmocnienie nawierzchni
 10. Zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m wraz z chodnikiem 2,15 m
 11. Udrożnienie odwodnienia powierzchniowego łącznie z przepustami.

 

 

 

 

 

 

 

 

G a l e r i a

Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.